Abrationsvittne

Spread the love
Abrationsvittne
Abrationsvittne

Abrationsvittne

Abrationsvittne: en kvarvarande pelarliknande rest av vatten och vind som försvagar den underliggande berggrunden Rökarna på Gotland är nötningsvittnen.

Abrationsvittne
Abrationsvittne

Abrationsvittne
Abrationsvittne
%d bloggers like this: